სრული საპროექტო მომსახურება

სრული საპროექტო მომსახურება

სრული საპროექტო მომსახურება, რომელიც გულისხმობს პროექტირებას, დიზაინს, არქიტექტურას, საანებართვი დოკუმენტაციის მომზადებასა და ა.შ.