საანგარე კონსტრუქცია

საანგარე კონსტრუქცია

გთავაზობთ საანგარე კონსტრუქციებით შენობა-ნაგებობების აწყობას. საანგარე კონსტრუქცია წარმოადგენს ფოლადის პროფილებს, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა და ანტიკოროზიული მასალით იწარმოება.