საგზაო ინფრასტრუქტურა

საგზაო ინფრასტრუქტურა

ჩვენი კომპანია ახორციელებს გზების დაგებას საქართველოს მასშტაბით